Usaha usaha menjaga alam sekitar

usaha usaha menjaga alam sekitar Alam sekitar seharusnya dijaga kerana alam sekitar bukan hanya digunakan pada masa sekarang tetapi akan digunakan sehingga beratus-ratus tahun lagi oleh iu, untuk mengembalikan kesegaran alam sekitar beberapa langkah menjaga alam sekitar perlulah diambil.

Pemeliharaan bermaksud memelihara, pembelaan, perawatan, manakala pemuliharaan adalah perihal proses, usaha, perbuatan memulihara sesuatu dalam konteks alam sekitar, sudah tentu kedua-dua perkataan tersebut berkaitan dengan proses pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Alam sekitar adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia, tidak mengira bangsa, agama dan negara alam sekitar ini termasuklah kawasan-kawasan tumbuhan hijau, udara dan air seperti sungai dan laut. Sebagai pengguna, kita hendaklah sama-sama mendisiplinkan diri dan menjaga kebersihan alam sekitar sebagai mengakhiri syarahan ini, saya ingin tegaskan bahawa langkah serius perlu diambil dengan segera dalam usaha menjaga alam sekitar kita.

usaha usaha menjaga alam sekitar Alam sekitar seharusnya dijaga kerana alam sekitar bukan hanya digunakan pada masa sekarang tetapi akan digunakan sehingga beratus-ratus tahun lagi oleh iu, untuk mengembalikan kesegaran alam sekitar beberapa langkah menjaga alam sekitar perlulah diambil.

Pihak sekolah juga boleh memainkan peranan yang penting dalam mengatasi masalah pencemaran alam sekitar contohnya, pihak sekolah boleh menasihati pelajar supaya menjaga alam sekitar pada setiap masa. Daripada huraian yang dinyatakan di atas, jelaslah kepada kita usaha-usaha memulihara alam sekitar ini bukan kerja mudah dan perlu digembeleng oleh semua pihak sama ada pihak ibu bapa, masyarakat, pemimpin masyarakat, agensi kerajaan dan juga pihak swasta. Kesimpulannya, kerajaan telah melaksanakan pelbagai usaha untuk mengatasi pencemaran terhadap alam sekitar seperti penguatkuasaan undang-undang, kempen-kempen kesedaran,pameran yang berkaitan dengan alam sekitar dan sebagainya.

[tajuk karangan] alam sekitar kita sedang menghadapi tahap pencemaran yang serius [ayat arahan : fokus karangan] jadi, langkah-langkah proaktif perlu diambil untuk menjaga alam sekitar [isi penting 1] antaranya, kita sewajarnya mengamalkan kitar semula. Isu pencemaran alam sekitar ini tidak boleh dipandang remeh oleh masyarakat terdapat beberapa cara boleh dilakukan menjaga kebersihan tersayang kita antara usaha untuk menjaga kebersihan kawasan.

Akta kualiti alam sekitar(1974) akta ini digubal bertujuan untuk mengawal perkara-perkara yang boleh membawa kepada berlakunya kemudahan alam sekitarserentak dengan ini akta ini perlu diperketatkan agar usaha memelihara dan memulihara kualiti alam sekitar terjamin. 1995 2000 2010 1990 2005 cara-cara menjaga kebersihan alam sekitar pendahuluan isi kedua selain itu, masyarakat juga hendaklah memainkan peranan penting dengan sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni. Usaha untuk menjaga kelestarian alam seperti yang kita ketahui sekarang, alam di dunia ini sudah banyak yang mengalami kerusakan yang membawa pengaruh buruk bagi kita manusia sendiri seiring berjalannya waktu dan jumlah penduduk semakin bertambah.

Contoh kempen: kempen cintailah sungai kita, kempen sahabat alam, kempen kitar semula dll membuat aktiviti yang boleh memupuk sikap sayang terhadap alam sekitar menerangkan betapa pentingnya menjaga alam sekitar untuk generasi akan datang. Usaha-usaha memupuk kesedaran masyarakat terhadap kepentingan alam sekitar terus dilakukan oleh pelbagai pihak di negara ini seperti kempen kebersihan, perkhemahan alam sekitar bagi belia, seminar, bengkel, pameran, promo media dan penerbitan bahan-bahan cetak. Pihak yang boleh memainkan peranan utama dalam menjaga kebersihan alam sekitar ialah setiap individu atau rakyat di negara ini setiap individu atau rakyat mestilah mempunyai kesedaran tentang kepentingan alam sekitar.

Usaha usaha menjaga alam sekitar

Usaha usaha menjaga alam sekitar pengenalan dalam usaha mengejar kemajuan negara dan meningkatkan taraf hidup penduduk,kegiatan ekonomi dan projek-projek pembangunan sesebuah negara tidak dapat dielakkan manusia sering mengabaikan masalah-masalah alam sekitar yang timbul akibat pelaksanaan aktiviti ekonomi dan projek pembangunankesan-kesan negatif akibat proses pembangunan dan modernisasi. Seterusnya, media massa amat berperanan dalam usaha melestarikan alam sekitar hal ini kerana mereka mampu memaparkan tentang akibat kemusnahan alam sekitar kepada seluruh masyarakat melalui iklan-iklan di televisyen, laman sesawang dan radio. Bagi mengurangkan isu-isu alam sekitar, semua masyarakat perlu bertindak secara bersama untuk memperbaiki alam sekitar kita yang semakin terjejas ini kita perlu mencari langkah-langkah yang berkesan untuk mengatasinya supaya dapat meningkatkan kesedaran kepada masyarakat untuk menyayangi alam sekitar.

Dengan wujudnya kesedaran ini, barulah mereka akan mencurahkan usaha untuk menjaga alam sekitar ini semasa di sekolah, usaha ini juga boleh dilakukan melalui penubuhan kelab alam sekitar tamsilnya, kelab alam sekitar boleh mengadakan pelbagai program seperti ceramah dan gotong-royong membersihkan kawasan sekolah dengan tujuan mendedahkan. Oleh itu usaha-usaha untuk memelihara alam sekitar perlu diberi perhatian dan melibatkan oleh semua pihak antara usaha yang praktikal ialah mengitar semula barang terpakai40 peratus sampah sarap seperti tin,besi buruk ,botol,kertas dan barangan plastik boleh dikitar semula.

Semua pihak mesti bekerjasama dalam mengatasi masalah pencemaran alam sekitar usaha ini juga boleh dilakukan melalui penubuhan kelab alam sekitar ibu bapa juga harus menjadi teladan kepada anak-anak mereka. Kebersihan alam sekitar boleh dijaga melalui kempen kesedaran sivik yang berterusan supaya penduduk dapat menjaga alam sekitar sejak kecil kerana melentur buluh biarlah daripada rebungnya melalui kempen kesedaran ini, masyarakat diseru untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Tegasnya, kempen kesedaran sivik juga penting dalam usaha untuk mengatasi masalah pencemaran alam sekitar konklusi, banyak langkah yang boleh dipraktikkan bagi mengatasi masalah pencemaran alam sekitar.

usaha usaha menjaga alam sekitar Alam sekitar seharusnya dijaga kerana alam sekitar bukan hanya digunakan pada masa sekarang tetapi akan digunakan sehingga beratus-ratus tahun lagi oleh iu, untuk mengembalikan kesegaran alam sekitar beberapa langkah menjaga alam sekitar perlulah diambil. usaha usaha menjaga alam sekitar Alam sekitar seharusnya dijaga kerana alam sekitar bukan hanya digunakan pada masa sekarang tetapi akan digunakan sehingga beratus-ratus tahun lagi oleh iu, untuk mengembalikan kesegaran alam sekitar beberapa langkah menjaga alam sekitar perlulah diambil. usaha usaha menjaga alam sekitar Alam sekitar seharusnya dijaga kerana alam sekitar bukan hanya digunakan pada masa sekarang tetapi akan digunakan sehingga beratus-ratus tahun lagi oleh iu, untuk mengembalikan kesegaran alam sekitar beberapa langkah menjaga alam sekitar perlulah diambil.
Usaha usaha menjaga alam sekitar
Rated 5/5 based on 34 review

2018.